KONTINUITET

Vår historia

Landeryds Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med anor från 1940-talet. Företaget startades av Ivar Johansson i Anderstorp under namnet Ivars Metallvaror. På 1950-talet flyttades verksamheten till lokaler på Linnås i Landeryd. I dag drivs Landeryds Mekaniska Verkstad AB av sonen Erling Ivarsson och hans söner Martin och Andreas Ivarsson. Lokalerna ligger i lilla men expansiva Landeryd med cirka 450 invånare. År 2008 förvärvade vi grannfastigheten i Landeryd och idag förfogar vi över cirka 7 000 kvadratmeter industriyta. Här arbetar vi med målsättningen är att vi ska vara en komplett kvalitets- och miljömedveten underleverantör till svensk och internationell verkstadsindustri.

Kvalitet & Miljö

CERTIFIKAT

Vi har sedan slutet av 1980-talet arbetat enligt ISO-standarderna, såväl när det handlar om kvalitet som miljö. Sedan år 2002 är vi också certifierade enligt ISO 9001:2000 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö) och vi arbetar ständigt för att förbättra vårt kvalitets- och miljösystem.

KVALITETSPOLICY

På Landeryds Mekaniska Verkstad AB arbetar vi gemensamt för att ge alla våra kunder, slutkunder och intressenter, produkter och tjänster i den kvalitet som just de har rätt att förvänta sig. Egenskaper som rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris är för oss en självklarhet.

MILJÖPOLICY

Verksamheten här ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. Genom ett systematiskt och kontinuerligt arbete med miljöfrågor ska vi ständigt förbättra hela verksamhetens miljöprestanda och förebygga föroreningar. Vi arbetar för att ur miljösynpunkt vara ett föredöme och därigenom påverka och inspirera andra att följa samma mönster.

LÄS MER HÄR